Team

Joris Bruyndonx

Initiatiefnemer en zaakvoerder van De STUT

Tijdens mijn 15 jaar praktijkervaring in begeleidingswerk ben ik ervan overtuigd geraakt dat de beste mogelijkheden ontstaan wanneer mensen aangesproken worden op hun eigen krachten. Dit zowel voor de persoon zelf, als voor hun ruimere omgeving. Mensen ondersteunen bij het gebruiken van nieuwe mogelijkheden, en ze bij de uitwerking toch de grootst mogelijke vrijheid geven, dat is helemaal mijn ding. 

Na mijn afstuderen als maatschappelijk assistent in Antwerpen in 2001, ben ik beginnen werken als begeleider. Mijn expertise was vooral het werken voor mensen met een lichte tot matige mentale beperking en/of ASS. Ik ga nog steeds met heel veel plezier op huisbezoek. Daarbij is het aangaan van een echte, menselijke vertrouwensrelatie met iedere cliënt voor mij belangrijk. Op basis van dit vertrouwen stimuleer ik de cliënt om zijn sluimerende krachten te gebruiken om zijn capaciteiten ten volle te beleven. 

Gedurende 10 jaar was ik teamcoördinator van een mobiel ambulant- en activiteitenteam. Hierbij leerde ik de sociale kaart in het algemeen, en de gehandicaptenzorg in het bijzonder kennen. Ook in deze functie is mijn leidraad vertrouwen, capaciteiten ontwikkelen door het delen van kennis, inspelen op de realiteit van de financiële politiek van de overheid. Daarom kies ik nu voor een nieuwe vorm van samenwerking met professionele, zelfstandige, begeleiders. De STUT geeft de beste werkomgeving om samen het beste te halen uit de combinatie van ervaring, vrijheid en motivatie. 

Jolien Huylebroek

Mijn naam is Jolien Huylebroeck. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Gent in 2011. Tijdens mijn studie engageerde ik mij als coach bij Onze Nieuwe Toekomst, een beweging voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Door deze ervaring hecht ik veel belang aan een gelijkwaardige basis tijdens mijn begeleidingswerk. Dit start voor mij vanuit een warme vertrouwensrelatie met de mensen, die ik begeleid. Openheid en eerlijkheid vormen hier voor mij de basis.

Ondertussen heb ik vijf jaar ervaring opgedaan in een dienst begeleid wonen, waar ik vooral werkte met mensen met een verstandelijke beperking. Dit gaf mij de kans om deze basiswaarden tijdens mijn begeleidingen verder aan te scherpen. Ik leerde hier dat het aanbieden van een luisterend oor en het geven van kansen een meerwaarde is tijdens een begeleiding. 

Daarnaast zetel ik ook in de pec-commissie van het VAPH, als plaatsvervangend lid. Dit geeft mij meer inzicht in de werking van het VAPH, de sociale kaart en het unieke van iedere persoon in elke situatie. 

Binnen de STUT bied ik vooral ondersteuning op het vlak van zelfstandig wonen en vrije tijd. Ik werk in de regio Lier.

Liesbeth Willems

Via De Stut wil ik zowel (jong)volwassenen als kinderen en hun gezin ondersteunen. Ik richt me voornamelijk tot mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), psychosociale problemen en/of hoogsensitiviteit. Aan mensen die betalen met PVF bied ik voornamelijk psychosociale en globale begeleiding.

In 2002 ben ik afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Lezen en leren doe ik graag. Sindsdien heb ik gedurende meer dan 10 jaar volwassenen, kinderen (en hun gezin) met een beperking en/of een meervoudige problematiek begeleid. Dit zowel binnen een VAPH-organisatie als binnen de dienst Bijzondere Jeugdzorg. Deze cliënten hebben mee vormgegeven aan mijn huidige visie, waar ik hen erg dankbaar voor ben. 

Iedereen lijkt tegenwoordig meer, beter, sneller, hoger... te moeten. De maatschappij en het sociale leven stellen enorm hoge eisen en meer en meer mensen hebben het gevoel niet meer mee te kunnen/willen. Als mama van 2 energieke en gevoelige zoontjes merk ik goed welke eisen er dagelijks op ons afkomen. Ik ga ik graag samen met hen buiten op ontdekking. De natuur is voor ons gezin een gezond tegengewicht voor de dagelijkse ratrace. Iedereen heeft nood aan ontspanning en ondersteuning, zeker op momenten dat het wat moeizamer gaat en wanneer er extra uitdagingen zijn. Sommige mensen dreigen op meerdere vlakken uit de boot te vallen. Graag wil ik deze mensen ondersteunen om samen antwoorden te zoeken op levensvragen, uitdagingen en moeilijkheden. Samen op basis van wederzijds respect werken aan een vertrouwensrelatie, die het mogelijk kan maken om stappen te zetten vanuit de kracht en de mogelijkheden van de persoon zelf. 

Erkenningsnummer psycholoog 792116664. Let op: ik bied geen klassieke therapie, wel coaching en begeleiding. Dit kan zowel tijdens een huisbezoek als op locatie.

Sandra Van Overmeire

Ik ben Sandra Van Overmeire en woonachtig in het Waasland.

Na heel wat jaren (levens)ervaring te hebben opgebouwd op de werkvloer en daarbij te hebben vastgesteld dat ik heel sociaalvoelend en communicatief vaardig ben (ik pas mijn communicatiestijl bijvoorbeeld gemakkelijk aan bij uiteenlopende persoonlijkheden), besloot ik mij te heroriënteren op de arbeidsmarkt.

Ik behaalde  het diploma bachelor in de gezinswetenschappen aan de hogeschool van Brussel. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als begeleidster in een beschutte werkplaats. Daar heb ik geleerd om mensen met een beperking op een doeltreffende manier te ondersteunen en te motiveren zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien.

Het geeft mij enorm voldoening om mensen goed te begeleiden en te ondersteunen, zelfredzaam te maken en in te gaan op hun kwaliteiten en deze verder te ontwikkelen. Ook hecht ik er veel belang aan om samen (in de mate van het mogelijke) naar oplossingen te zoeken voor bepaalde problemen op alle levensdomeinen.

Ik werk sinds begin 2019 onder de Stut als begeleidster. Voorlopig bied ik meer de praktische en globale ondersteuning aan: dagactiviteiten, zowel binnen als buitenshuis, gaande van het begeleiden van hobby’s, winkelen, meegaan naar de dokter, kinesist enz. Daarnaast kan je me ook inschakelen voor het administratieve gedeelte. Het invullen van documenten, aanvragen en opvolgen van allerlei diverse zaken aan instanties/organisaties.

Wil je ons graag ontmoeten?

De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0672.639.174
Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be
Vind ons ook op