Thuisbegeleidingsdienst voor personen met een beperkingPraktisch

Wat houdt thuisbegeleiding in?

Met een open vizier en een persoonlijke zorgverlening gericht op levenskwaliteit en zelfredzaamheid willen we mensen met een beperking bijstaan om de hindernissen die in het dagelijkse leven vervat zitten het hoofd te bieden.

Via onze thuisbegeleiding krijgen ze waar iedereen recht op heeft: een zo volwaardig, zo kwalitatief en zo zelfstandig mogelijk leven. Iedere persoon is uiteraard gelijkwaardig, maar niemand is hetzelfde. Daarom kijken onze begeleiders naar de specifieke mogelijkheden, beperkingen en noden van onze cliënten en stemmen hun dienstverlening daarop af.

Gezondheid

Behalve voor de psychosociale steun die onze begeleiders bieden, kan de cliënt ons ook inschakelen voor de praktische zaken die zijn gezondheid met zich meebrengt: de cliënt vergezellen naar een doktersbezoek, medisch advies inzichtelijk maken of een verpleeghulp inschakelen. Onze begeleiders stemmen zich altijd af op de persoonlijke situatie van de cliënt.

Relaties

Vriendschappen, liefdesrelaties, sociaal contact: onontbeerlijk voor een kwaliteitsvol dagelijks leven. Onze begeleiders zijn in staat om de cliënt bij te staan in zijn sociale leven: op zoek gaan naar nieuwe contacten, het sociale netwerk van de cliënt uitbreiden of gewoonweg een luisterend oor bieden. 

Werk

Onze begeleiders staan altijd klaar om de cliënt bij te staan in zijn zoektocht naar werk. We kunnen buigen op een heel netwerk aan mogelijkheden en onze kennis van de regeltechnische aangelegenheden zorgt ervoor dat de cliënt zowel zijn rechten als zijn capaciteiten ten volle kan benutten. Zoals altijd is samenwerken ons kernwoord.

Vrije tijd

Of het nu inspannend of ontspannend is, een goede vrijetijdsbeleving is voor iedereen essentieel: onze begeleiders staan de cliënt bij in het zoeken naar een gepaste activiteit en alles wat erbij komt kijken.

Financiën

Onze begeleiders helpen de cliënt bij het afhandelen van zijn financiële zaken. Dat hangt uiteraard af van de persoonlijke situatie van de cliënt en kan variëren van het samen betalen van een energierekening of opstellen van een budgetplan tot eventueel contact met een voorlopige bewindvoerder. Met zorg en precisie zorgen onze begeleiders ervoor dat de cliënt op zelfstandige wijze en zonder zorgen zijn dagelijkse leven kan leiden.

Huishouden

Een groot deel van ieders leven, dus essentieel. Handelingen zoals afwassen of schoonmaken aanleren, die taken inplannen of een huishoudhulp inschakelen: onze begeleiders bekijken per cliënt de kansen en mogelijkheden.

Wat omvat onze thuisbegeleiding niet?

Medische handelingen

Onze begeleiders zijn niet gekwalificeerd om medische of verzorgende handelingen uit te voeren. Ze kunnen de cliënt wel bijstaan in het zoeken naar een verpleeghulp of thuiszorgdienst en de cliënt helpen bij de verdere afhandeling daarvan.

Financieel mandaat

Hoewel onze begeleiders de cliënt bijstaan bij het afhandelen van zijn financiële zaken, hebben ze geenszins een financieel mandaat. Hun werk bestaat erin de cliënt steun te bieden waar nodig, ze zijn dus niet de eindverantwoordelijke wat het geldbeheer betreft. Contact met de eventuele voorlopige bewindvoerder is uiteraard wel mogelijk.

Wil je nog meer informatie?

De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0740.622.912

Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be

 

Vind ons ook op