Begeleiding aan huisPraktisch

Waarmee kunnen we je helpen?

Met een open vizier en een persoonlijke zorgverlening gericht op levenskwaliteit en zelfredzaamheid willen wij mensen met een beperking bijstaan om de hindernissen die in het dagelijks leven vervat zitten het hoofd te bieden. Via onze thuisbegeleiding krijgen zij waar iedereen recht op heeft: een zo volwaardig, zo kwalitatief en zo zelfstandig mogelijk leven. 
Iedere persoon is uiteraard gelijkwaardig, maar niemand is hetzelfde: daarom kijken onze begeleiders naar de specifieke mogelijkheden, beperkingen en noden van onze cliënten, en stemmen hun dienstverlening hierop af.

Gezondheid

Naast de psychosociale steun die onze begeleiders bieden, kan de cliënt ons ook inschakelen voor de meer praktische zaken die zijn/haar gezondheid met zich meebrengt: het vergezellen van de cliënt naar een doktersbezoek, het inzichtelijk maken van medisch advies, het inschakelen van een verpleeghulp. Onze begeleiders stemmen zich steeds af op de persoonlijke situatie van de cliënt.

Relaties

Vriendschappen, liefdesrelaties, sociaal contact: onontbeerlijk voor een kwaliteitsvol dagelijks leven. Onze begeleiders zijn in staat om de cliënt bij te staan in zijn sociale leven: op zoek gaan naar nieuwe contacten, uitbreiding van het sociale netwerk van de cliënt, of gewoonweg een luisterend oor bieden. 

Werk

Onze begeleiders zijn steeds bereid de cliënt bij te staan in zijn zoektocht naar werk. Wij kunnen buigen op een heel netwerk aan mogelijkheden, en onze kennis van de meer regeltechnische aangelegenheden zorgt ervoor dat de cliënt zowel zijn rechten als zijn capaciteiten ten volle kan benutten. Zoals steeds is samenwerken ons kernwoord.

Vrije tijd

Of het nu inspannend is of ontspannend, een goede vrijetijdsbeleving is voor iedereen essentieel: onze begeleiders staan de cliënt bij in het zoeken naar een gepaste activiteit, en alles wat er bij komt kijken.

Financiën

Onze begeleiders helpen de cliënt bij het afhandelen van zijn financiële zaken: dit hangt uiteraard af van de persoonlijke situatie van de cliënt, en kan variëren van het samen betalen van een energierekening of opstellen van een budgetplan tot eventueel contact met een voorlopig bewindvoerder. Met zorg en precisie zorgen onze begeleiders ervoor dat de cliënt op zelfstandige wijze en zonder zorgen zijn dagelijkse leven kan leiden.

Huishouden

Een groot deel van ieders leven, en dus essentieel. Van het aanleren van handelingen zoals afwassen, schoonmaken, het inplannen van deze taken tot het inschakelen van een huishoudhulp, onze begeleiders bekijken per cliënt de kansen en mogelijkheden. 

Wat kan er niet?

Medische handelingen

Onze begeleiders zijn niet gekwalificeerd om medische of verzorgende handelingen uit te voeren. Zij kunnen de cliënt echter wel bijstaan in het zoeken naar een verpleeghulp of thuiszorgdienst, en de cliënt helpen bij de verdere afhandeling hiervan.

Financieel mandaat

Hoewel onze begeleiders de cliënt bijstaan bij het afhandelen van zijn financiële zaken, hebben zij geenszins een financieel mandaat. Hun werk bestaat erin de cliënt steun te bieden waar nodig, en zij zijn dus niet de eindverantwoordelijke wat het geldbeheer betreft. Contact met de eventuele voorlopig bewindvoerder is uiteraard wel mogelijk.

Wil je nog meer informatie?

De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0740.622.912
Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be
Vind ons ook op