Team thuisbegeleiding Antwerpen

Joris Bruyndonx

Initiatiefnemer en zaakvoerder van de Stut

Tijdens mijn 15 jaar praktijkervaring in begeleidingswerk ben ik ervan overtuigd geraakt dat de beste mogelijkheden ontstaan als mensen aangesproken worden op hun eigen krachten. Dat geldt zowel voor de persoon zelf als voor zijn ruimere omgeving. Mensen ondersteunen bij het gebruiken van nieuwe mogelijkheden en hen bij de uitwerking toch de grootst mogelijke vrijheid geven, dat is helemaal mijn ding. 
 
Nadat ik in 2001 afgestudeerd was als maatschappelijk assistent in Antwerpen, ben ik beginnen te werken als begeleider. Mijn expertise was vooral het werken voor mensen met een lichte tot matige mentale beperking en/of ASS. Ik ga nog altijd met heel veel plezier op huisbezoek. Daarbij is het aangaan van een echte, menselijke vertrouwensrelatie met iedere cliënt voor mij belangrijk. Op basis van dat vertrouwen stimuleer ik de cliënt om zijn sluimerende krachten te gebruiken om zijn capaciteiten ten volle te beleven.
 
Gedurende 10 jaar was ik teamcoördinator van een mobiel, ambulant activiteitenteam. Daarbij leerde ik de sociale kaart in het algemeen en de gehandicaptenzorg in het bijzonder kennen. Ook in die functie waren mijn leidraden vertrouwen, capaciteiten ontwikkelen door kennis te delen en inspelen op de realiteit van de financiële politiek van de overheid. Daarom kies ik nu voor een nieuwe vorm van samenwerking met professionele, zelfstandige begeleiders. De Stut biedt de beste werkomgeving om samen het beste te halen uit de combinatie van ervaring, vrijheid en motivatie.
Joris Bruyndonx

Jolien Huylebroek

Ik ben in 2011 afgestudeerd als orthopedagoog aan de universiteit van Gent. Tijdens mijn studie engageerde ik mij als coach bij Onze Nieuwe Toekomst, een beweging voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Door die ervaring hecht ik veel belang aan een gelijkwaardige basis tijdens mijn begeleidingswerk. Alles start voor mij vanuit een warme vertrouwensrelatie met de mensen die ik begeleid. Openheid en eerlijkheid vormen daarbij voor mij de basis.
 
Ondertussen heb ik vijf jaar ervaring opgedaan in een dienst begeleid wonen, waar ik vooral werkte met mensen met een verstandelijke beperking. Dat gaf mij de kans om die basiswaarden tijdens mijn begeleidingen verder aan te scherpen. Ik leerde daar dat het aanbieden van een luisterend oor en het geven van kansen een meerwaarde is tijdens een begeleiding.
 
Ook zetel ik in de pec-commissie van het VAPH als plaatsvervangend lid. Dat geeft mij meer inzicht in de werking van het VAPH, de sociale kaart en het unieke van iedere persoon in elke situatie.
 
Binnen de Stut bied ik vooral ondersteuning op het vlak van zelfstandig wonen en vrije tijd. Ik werk in regio Lier.

Liesbeth Willems

Via de Stut wil ik (jong)volwassenen en hun gezin ondersteunen. Ik richt me voornamelijk tot mensen met ASS (autismespectrumstoornis), psychosociale problemen en/of hoogsensitiviteit. Aan mensen die betalen met PVF bied ik voornamelijk psychosociale en globale begeleiding.
 
In 2002 ben ik afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Lezen en leren doe ik graag. Sindsdien heb ik gedurende meer dan 10 jaar volwassenen, kinderen (en hun gezin) met een beperking en/of een meervoudige problematiek begeleid. Dat zowel binnen een VAPH-organisatie als binnen de dienst Bijzondere Jeugdzorg. Die cliënten hebben mee vormgegeven aan mijn huidige visie, waar ik hun erg dankbaar voor ben.
 
Iedereen lijkt tegenwoordig meer, beter, vlugger, hoger ... te moeten. De maatschappij en het sociale leven stellen enorm hoge eisen en meer en meer mensen hebben het gevoel niet meer mee te kunnen of willen. Als mama van twee energieke, gevoelige zoontjes merk ik goed welke eisen er dagelijks op ons afkomen. Ik ga graag samen met hen buiten op ontdekking. De natuur is voor ons gezin een gezond tegengewicht voor de dagelijkse ratrace. Iedereen heeft nood aan ontspanning en ondersteuning, zeker op momenten dat het wat moeizamer gaat en als er extra uitdagingen zijn. Sommige mensen dreigen op meerdere vlakken uit de boot te vallen. Graag wil ik die mensen ondersteunen om samen antwoorden te zoeken op levensvragen, uitdagingen en moeilijkheden. Samen op basis van wederzijds respect werken aan een vertrouwensrelatie, die het mogelijk kan maken om stappen te zetten vanuit de kracht en de mogelijkheden van de persoon zelf. 
 
Mijn erkenningsnummer van psycholoog is 792116664.
Let wel: ik bied geen klassieke therapie, wel coaching en begeleiding. Dat kan zowel tijdens een huisbezoek als op locatie.

Sandra Van Overmeire

Ik woon in het Waasland. Nadat ik heel wat jaren (levens)ervaring opgebouwd had op de werkvloer en daarbij vastgesteld had dat ik heel sociaalvoelend en communicatief vaardig ben (ik pas mijn communicatiestijl bijvoorbeeld gemakkelijk aan bij uiteenlopende persoonlijkheden), besloot ik mij te heroriënteren op de arbeidsmarkt.
 
Ik behaalde het diploma bachelor in de gezinswetenschappen aan de hogeschool van Brussel. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als begeleidster in een beschutte werkplaats. Daar heb ik geleerd om mensen met een beperking op een doeltreffende manier te ondersteunen en te motiveren, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien.
 
Het geeft mij enorme voldoening om mensen goed te begeleiden, te ondersteunen, zelfredzaam te maken, in te gaan op hun kwaliteiten en die verder te ontwikkelen. Ook hecht ik er veel belang aan om samen (in de mate van het mogelijke) naar oplossingen te zoeken voor bepaalde problemen op alle levensdomeinen.
 
Ik werk sinds begin 2019 onder de Stut als begeleidster. Voorlopig bied ik vooral praktische en globale ondersteuning aan: dagactiviteiten, zowel binnen- als buitenshuis, bijvoorbeeld hobby's begeleiden, winkelen, meegaan naar de dokter of kinesist, enzoverder. Je kunt mij ook inschakelen voor het administratieve gedeelte, zoals documenten invullen of diverse zaken aanvragen aan instanties of organisaties en dat verder opvolgen.

Kristien Swaanen

Nadat ik afstudeerde als maatschappelijk werkster, werkte ik eerst tien jaar in het sociale werkveld, voornamelijk in tewerkstellingsprojecten voor mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
 
In 2006 vond ik uiteindelijk mijn droomjob als begeleidster op een dienst Begeleid Wonen. Ik specialiseerde me in personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en volwassenen met normale begaafdheid en autisme. Uiteraard heb ik ook voldoende ervaring met andere beperkingen.
 
Twee jaar geleden besloot ik die job als zelfstandige te beginnen uitoefenen omdat ik ervan overtuigd ben dat ik zo nog meer op maat van de cliënt kan werken.

In een begeleidingsrelatie is het voor mij belangrijk dat we als het ware een zijspan vormen: de cliënt zit op de motor en bepaalt de weg en of we gas geven of vertragen. Ik zit als begeleidster in het zijspan en zorg ervoor dat we niet uit de bocht vliegen.
 
Buiten mijn werk heb ik drie tienerdochters. Mijn vrije tijd vul ik dan ook grotendeels in als 'taxi mama'. Ook ben ik vaak in het weekend in een of andere sporthal te vinden als supporter voor een van mijn sportievelingen. Verder lees ik ook graag.
Kristien Swaanen

Karen Croes

Van kindsaf zit het in mij om anderen te helpen en dat uit zich vandaag in mijn job als begeleider. Ik vind het belangrijk dat ik in mijn rol als begeleider naast je sta, met respect voor de persoon die je bent. Ik ga met je samen op weg op je eigen tempo en we laten het wederzijdse vertrouwen groeien.
 
In 2007 studeerde ik af als maatschappelijk werker in Heverlee (Leuven) en had al een middelbaar diploma opvoeder op zak. In elf jaar werkervaring bij een OCMW leerde ik begeleiden in verschillende levensdomeinen, zoals budgetbegeleiding, job coaching en werkbegeleiding, gezondheidspreventie, administratie bij aanvragen van tegemoetkomingen van de FOD en de voordelen voor personen met een beperking, wetgeving in verband met leefloon en financiële steun, enzoverder.
 
Daarna deed ik nog twee jaar werkervaring op in een dagcentrum en woonhuis voor jongvolwassenen met autisme en kwam mijn rugzak met ervaringen goed van pas. Daar merkte ik opnieuw dat werken met personen met een beperking mij veel voldoening geeft.
 
Sinds 2020 werk ik bij de Stut als begeleider in de ruime regio Antwerpen.
 
Wat ik nog niet vertelde, is dat ik samen met mijn man Raf drie kinderen heb. Ik vind ontspanning in creatieve bezigheden (zoals wenskaartjes zelf maken), knuffelen en spelen met de kinderen of in een half uurtje lopen in de natuur.
Karen

Sophie Van Meensel

Ik ben moeder van twee tienerdochters. Sinds 2021 werk ik als maatschappelijk assistent op de sociale dienst in een voorziening voor personen met een beperking. Die job combineer ik met het coaching en begeleiden bij AT-KLARA (www.at-klara.be) en als begeleider bij de Stut.

Mijn diploma van bachelor maatschappelijk assistent wordt aangevuld door opleidingen zoals toegepaste begeleidingsmethodieken, oplossingsgericht werken, act and commitment therapy en talrijke kortdurende opleidingen rond autismespectrumstoornis, schaal rond emotionele ontwikkeling, rouw en verlies, ...

Ik heb tot hiertoe grotendeels met personen met een beperking gewerkt, waaronder 18 jaar op een mobiele, ambulante dienst. Ik begeleidde daar personen met een licht tot matige verstandelijke beperking, personen met autismespectrumstoornis, blinden, slechtzienden en personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Dat werk heb ik altijd graag gedaan. Ik merkte evenwel dat het tijd werd om op zelfstandige basis aan de slag te gaan, zodat ik me nog meer kan inzetten voor de persoon met wie ik werk. De samenwerking met de Stut biedt daar dan ook een uitstekend antwoord op.

Werken met mensen heeft me altijd geboeid. Ondersteuning bieden vanuit de thuissituatie is een mooie manier om samen te werken rond verschillende thema's, zoals administratie, vrije tijd, welzijn, ...
Ik tracht zo veel mogelijk te streven naar zelfstandigheid en levenskwaliteit. Open en eerlijke communicatie en een open en eerlijke basishouding zijn streefdoelen voor min. We bepalen dan ook samen rond welke thema's we zullen werken.

Sophie

Barbara Fossé

Nadat ik in 2001 afstudeerde als maatschappelijk werker heb ik negen jaar gewerkt op de dienst thuiszorg van het OCMW Antwerpen. Daar kwam ik dagelijks in contact met volwassenen en gezinnen met een sociale, financiële, mentale en/of fysieke problematiek. Een zeer veelzijdige job met dagelijks grote uitdagingen. Ik leerde daar om altijd op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor ieder individu of gezin. 

Na negen jaren ervaring als maatschappelijk werker was het tijd voor een nieuwe uitdaging: het middelbaar onderwijs. Daar heb ik dagelijks het maximum uit jongeren trachten te halen, als leerkracht en als leerlingbegeleider. Mijn hart lag dicht bij jongeren met moeilijkheden omwille van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Als jongeren met moeilijkheden bepaalde aanpassingen nodig hadden, ging ik op altijd op zoek naar oplossingen die voor iedere partij aanvaardbaar waren.

Ik vind het zeer belangrijk om altijd de mens centraal te stellen, actief te luisteren naar zijn of haar verhaal en te proberen tegemoet te komen aan de noden die erachter schuilgaan. Een open, empathische en eerlijke manier van begeleiden zijn daarbij typerend voor mij.

Op zoek gaan naar een gezonde levensstijl is mijn passie. Om dat op een onderbouwde manier te kunnen doen, heb ik een tweejarige opleiding tot voedingsdeskundige gevolgd.

Als mama van een zoon met een meervoudige beperking waaronder autisme, heb ik ook daarin een ruime expertise opgebouwd. Om zowel mijn zoon als mijn cliënten nog beter te kunnen ondersteunen, volg ik daar geregeld nog opleidingen over.

Binnen de Stut kunnen zowel volwassenen als jongeren en hun gezin bij mij terecht.

Ik werk in de regio Antwerpen – Mechelen – Heist-op-den-Berg.

Barbara
De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0740.622.912

Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be

 

Vind ons ook op