Veerle Berth

Als provincieverantwoordelijke vertegenwoordig ik samen met een geweldig team van thuisbegeleiding de Stut Oost- en West-Vlaanderen. Sinds juni 2019 werk ik bij de Stut. Ook werk ik deeltijds in een voorziening voor mensen met een beperking.

Ik studeerde orthopedagogie aan het VSPW in Gent, deed een aantal jaren ervaring op in een leefgroep en kreeg toen de kans om de dienst mobiel-ambulante begeleiding te helpen opstarten. Daar werk ik ondertussen 23 jaar, nog altijd met evenveel enthousiasme.

Thuisbegeleiding volgens de principes van gentle teaching

Ik vertrek bij alle begeleidingen altijd vanuit gelijkwaardigheid. Ik luister graag naar wat je noden zijn en speel graag in op je zorgvraag. Ik baseer mijn werk op de principes van gentle teaching, wat wil zeggen dat ik op een zachte, niet dwingende manier met jou op pad ga. Verder vind ik het belangrijk om te streven naar een zo zelfstandig mogelijk leven waarbij jij de regie in handen houdt en waarbij ik nooit ver uit de buurt ben als je ondersteuning nodig hebt.

Ik ga graag op zoek naar je krachten en talenten. Ik hou ervan om mensen te verbinden. Inclusief werken, waarbij mensen met een ondersteuningsnood als volwaardige burgers opgenomen worden in de maatschappij vind ik heel belangrijk.

In mijn vrije tijd verblijf ik graag in de natuur of vind je me terug achter het fornuis om te koken. Ik probeer ook regelmatig wat vrijwilligerswerk te doen.

Judith Desloover

Ik ben 38 jaar. Ik ben geboren in West-Vlaanderen, maar ben al 17 jaar een trotse inwoonster van Gent. Ik ben mama van drie gezonde, actieve kinderen. In mijn vrije tijd zet ik vooral in op het welzijn van de kinderen aan de hand van allerlei hobby's. Zelf hou ik van multicultureel koken en de natuur, luister ik graag naar muziek of ben ik creatief bezig.

Ik werkte vier jaar als polyvalent verzorgende bij Familiezorg en vond het fantastisch om in contact te komen met verschillende doelgroepen. In 2016 besloot ik om verder te studeren en ik behaalde mijn graduaat orthopedagogie in 2019. Tijdens mijn studies heb ik drie jaar bij Compagnie de Sporen gewerkt, een arbeidszorgcentrum in Gent. Dat was een heel leuke werkplek met een fantastisch team. De presentiebenadering van Andries Baert werd gehanteerd als basis voor goede zorg. Kenmerkend in de presentiefilosofie is de gerichtheid op het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen. Presentie bevordert dat de ander tevoorschijn kan komen en het beste van zijn of haar mogelijkheden kan realiseren. Dat vormt een rode draad in mijn begeleidingsstijl. Het is belangrijk dat iedereen voldoende kansen krijgt om zijn leven te optimaliseren en zich goed kan voelen binnen de samenleving. Ik bied daarbij graag de gepaste ondersteuning door aan te sluiten bij de leefwereld en de eigen krachten van de cliënten.

Na mijn studies heb ik bij CAW Oost-Vlaanderen en Zorgdorpen gewerkt. Wat me opviel door mijn jaren werkervaring heen, is dat de diverse doelgroepen vaak met heel veel uiteenlopende vragen zitten. Vragen over gezondheid, financiën, vrije tijd, werk, ... Ik voelde altijd de drang om hen op weg te helpen bij elke hulpvraag, namelijk op verschillende levensdomeinen. Ik zag dat de Stut al actief was in verschillende provincies maar nog niet in Oost-Vlaanderen. Dat was de ultieme kans om mij te engageren voor de Stut en cliënten binnen die regio. Die kans greep ik met beide handen en een paar maanden later stel ik mij met veel trots aan jullie voor als zelfstandig begeleidster regio Oost-Vlaanderen. Ik sta graag tot jullie dienst.

Joris Bruyndonx

Initiatiefnemer en zaakvoerder van de Stut

Tijdens mijn 15 jaar praktijkervaring in begeleidingswerk ben ik ervan overtuigd geraakt dat de beste mogelijkheden ontstaan als mensen aangesproken worden op hun eigen krachten. Dat geldt zowel voor de persoon zelf als voor zijn ruimere omgeving. Mensen ondersteunen bij het gebruiken van nieuwe mogelijkheden en hen bij de uitwerking toch de grootst mogelijke vrijheid geven, dat is helemaal mijn ding. 
 
Nadat ik in 2001 afgestudeerd was als maatschappelijk assistent in Antwerpen, ben ik beginnen te werken als begeleider. Mijn expertise was vooral het werken voor mensen met een lichte tot matige mentale beperking en/of ASS. Ik ga nog altijd met heel veel plezier op huisbezoek. Daarbij is het aangaan van een echte, menselijke vertrouwensrelatie met iedere cliënt voor mij belangrijk. Op basis van dat vertrouwen stimuleer ik de cliënt om zijn sluimerende krachten te gebruiken om zijn capaciteiten ten volle te beleven.
 
Gedurende 10 jaar was ik teamcoördinator van een mobiel, ambulant activiteitenteam. Daarbij leerde ik de sociale kaart in het algemeen en de gehandicaptenzorg in het bijzonder kennen. Ook in die functie waren mijn leidraden vertrouwen, capaciteiten ontwikkelen door kennis te delen en inspelen op de realiteit van de financiële politiek van de overheid. Daarom kies ik nu voor een nieuwe vorm van samenwerking met professionele, zelfstandige begeleiders. De Stut biedt de beste werkomgeving om samen het beste te halen uit de combinatie van ervaring, vrijheid en motivatie.
Joris Bruyndonx
De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0740.622.912

Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be

 

Vind ons ook op