Veerle Berth

Als provincieverantwoordelijke vertegenwoordig ik samen met een geweldig team van begeleiding De Stut West-Vlaanderen.

Sinds juni 2019 werk ik bij De Stut. Daarnaast werk ik deeltijds in een voorziening voor mensen met een beperking. Ik studeerde orthopedagogie aan het VSPW in Gent, deed enkele jaren ervaring op in een leefgroep en kreeg toen de kans om de dienst mobiel-ambulante begeleiding te helpen opstarten. Dit doe ik ondertussen 23 jaar, nog steeds met evenveel enthousiasme.

Ik vertrek bij alle begeleidingen altijd vanuit gelijkwaardigheid. Ik luister graag naar wat jouw noden zijn en speel graag in op jouw zorgvraag. Ik baseer mijn werk op de principes van Gentle Teaching, wat wil zeggen dat ik op een zachte, niet dwingende manier met jou op pad ga. Verder vind ik het belangrijk om te streven naar een zo zelfstandig mogelijk leven waarbij jij de regie in handen houdt en waarbij ik nooit ver uit de buurt ben als je ondersteuning nodig hebt.

Ik ga graag op zoek naar jouw krachten en talenten. Ik hou ervan om mensen te verbinden. Inclusief werken, waarbij mensen met een ondersteuningsnood als volwaardige burgers worden opgenomen in de maatschappij vind ik heel belangrijk.

In mijn vrije tijd verblijf ik graag in de natuur of vind je me terug achter het fornuis om te koken. Ik probeer ook regelmatig wat vrijwilligerswerk te doen.

Ann Van Oycke

Ik ben Ann Van Oycke en woonachtig aan de Belgische kust… en ben mama van twee kinderen.

Ik ben afgestudeerd als bachelor in de orthopedagogie, en heb gedurende de afgelopen jaren ervaring opgedaan in een ondersteuningscentrum voor volwassenen met een beperking in diverse woonvormen. De focus lag op ondersteuning in alle facetten van het dagelijks leven.

Een laagdrempelige aanpak en aandacht voor vragen als ‘wie ben je, wat wil je, hoe en waar willen jij en je netwerk ondersteund worden, waar wil je naar toe’ staan centraal in mijn aanpak.

Daarnaast gebruik ik ook mijn eigen werk- en levenservaring als krachtbron voor de ‘ander’ en het in verbinding staan met die ander. In die verbinding hanteer ik als belangrijke eigenschappen / waarden deze principes: veerkracht, balans, authenticiteit, respect, een open oordeelsvrije houding en rust.

Naast mijn werk in De Stut sinds februari 2021 volg ik momenteel een opleiding tot maatschappelijk werker en doe ik vrijwilligerswerk bij het CGG (online hulpverlening).

In mijn vrije tijd  ervaar ik het als zalig om te gaan wandelen, zwemmen en lezen.

Charlotte Desal

In 1996 studeerde ik af als psychiatrisch verpleegkundige aan HBOV te Brugge. Ik werkte als jonge afgestudeerde in OLV-ziekenhuis te Brugge en vervolgens een aantal jaren in PC Sint-Amandus te Beernem. Ondertussen werk ik in AZ-Delta te Rumbeke op een afdeling jeugdpsychiatrie. 

De stap om mensen te begeleiden  bij De Stut kwam er vlug aangezien mijn karakter overeenkomt met de visie van De Stut. Belangrijke waarden in mijn begeleidingen zijn:
- Luisteren naar jou staat centraal voor mij.
- Tot een compromis kunnen komen die voor jou goed aanvoelt waardoor je je veilig voelt.
- Af en toe humor in moeilijke momenten en je eigenwaarde respecteren.
- Jou begeleiden op je eigen tempo en vooral een steun zijn voor jou.
Kortom, ik haal graag je talenten naar boven waardoor je zelfstandigheid een stap vooruit kan maken. Wederzijds vertrouwen maakt dit mogelijk en zorgt voor een mooie samenwerking en ondersteuning.

In mijn vrije tijd kijk ik graag naar Scandinavische series, ga ik graag eens uit eten en spendeer ik tijd met mijn dochters en kleindochter. En niet te vergeten mijn 2 honden want ik ben een grote dierenliefhebber!

 

Joris Bruyndonx

Initiatiefnemer en zaakvoerder van De Stut

Tijdens mijn 15 jaar praktijkervaring in begeleidingswerk ben ik ervan overtuigd geraakt dat de beste mogelijkheden ontstaan wanneer mensen aangesproken worden op hun eigen krachten. Dit zowel voor de persoon zelf, als voor hun ruimere omgeving. Mensen ondersteunen bij het gebruiken van nieuwe mogelijkheden, en ze bij de uitwerking toch de grootst mogelijke vrijheid geven, dat is helemaal mijn ding. 
 
Na mijn afstuderen als maatschappelijk assistent in Antwerpen in 2001, ben ik beginnen werken als begeleider. Mijn expertise was vooral het werken voor mensen met een lichte tot matige mentale beperking en/of ASS. Ik ga nog steeds met heel veel plezier op huisbezoek. Daarbij is het aangaan van een echte, menselijke vertrouwensrelatie met iedere cliënt voor mij belangrijk. Op basis van dit vertrouwen stimuleer ik de cliënt om zijn sluimerende krachten te gebruiken om zijn capaciteiten ten volle te beleven. 
 
Gedurende 10 jaar was ik teamcoördinator van een mobiel ambulant- en activiteitenteam. Hierbij leerde ik de sociale kaart in het algemeen, en de gehandicaptenzorg in het bijzonder kennen. Ook in deze functie is mijn leidraad vertrouwen, capaciteiten ontwikkelen door het delen van kennis, inspelen op de realiteit van de financiële politiek van de overheid. Daarom kies ik nu voor een nieuwe vorm van samenwerking met professionele, zelfstandige, begeleiders. De Stut geeft de beste werkomgeving om samen het beste te halen uit de combinatie van ervaring, vrijheid en motivatie. 
Joris Bruyndonx
De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0740.622.912
Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be
Vind ons ook op