Onze visie op professionele thuisbegeleiding

Onze filosofie

De Stut staat voor de overtuiging dat iedere mens recht heeft op een volwaardige plaats in de maatschappij, ongeacht zijn overtuiging of problematiek. Personen met een beperking stoten vaak op hindernissen die hun het dagelijkse leven moeilijk maken.

Daarom is het onze missie om hen bij elke stap van de weg te begeleiden: samen streven we naar een zo zelfstandig mogelijk leven, een volwaardige plaats in de maatschappij en een optimale levenskwaliteit.

Onze visie richt zich dan ook omhoog: naar een samenleving die duurzaam, warm en zorgzaam is, een samenleving waarin de Stut, zijn cliënten en begeleiders, maar ook iedereen daarbuiten een betekenisvolle plaats kan innemen.

Onze missie

We verwezenlijken omze missie door mobiele thuisbegeleiding aan te bieden. Onze prioriteit is het opbouwen van een stabiele vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider. We vinden het belangrijk om krachtgericht te werken: zowel de sterktes van onze cliënten als van onze professionele, zelfstandige begeleiders bepalen onze zorgverlening.

Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, biedt de Stut een platform waar cliënt en begeleider elkaar kunnen vinden. We bieden de begeleider de ondersteuning die hij nodig heeft, zodat hij zich met volle overgave kan storten op wat hem echt passioneert: cliënten begeleiden. We zijn ervan overtuigd dat het creëren van aangename, gunstige werkomstandigheden voor onze begeleiders hun werk alleen maar ten goede komt en dat dat in het voordeel is van iedereen die met de Stut in contact komt: begeleider, cliënt of derde.

Dit zijn onze hoofdfuncties:

  • onze zelfstandige begeleiders ondersteunen bij alle aspecten van hun dienstverlening
  • de levenskwaliteit van onze cliënten verhogen
  • samenwerken met andere diensten
  • doorverwijzen naar andere diensten
  • via onze missie tonen hoe het mogelijk is om soepel en zorgzaam met elkaar te werken

Onze waarden

Respect

Iedere persoon heeft recht op erkenning. Integer omgaan met zijn of haar beperkingen en mogelijkheden is ons streefdoel.

Gelijkwaardigheid

Of je nu met ons in contact komt via onze dienstverlening, bij ons terechtkomt als begeleider of als derde, we gaan altijd uit van gelijke waarden voor iedereen.

Openheid

Openheid is ons kernwoord op elk vlak van onze dienstverlening: betreft het nu de cliënt en zijn netwerk, de inhoud van de begeleiding of de communicatie binnen de Stut zelf: transparant en open werken we met elkaar samen.  

Welbevinden

Cliënt, begeleider, medewerker of iemand anders: iedereen die met de Stut in contact komt, willen we een gevoel van vertrouwen en welbevinden geven.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0740.622.912

Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be

 

Vind ons ook op