Visie

Onze filosofie

De Stut staat voor de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een volwaardige plaats in de maatschappij, ongeacht zijn overtuiging of problematiek. Personen met een beperking stoten dikwijls op hindernissen die hen het dagelijks leven moeilijk maken. Daarom is onze missie dan ook om hen bij elke stap van de weg te begeleiden: samen streven we naar een zo zelfstandig mogelijk leven, een volwaardige plaats in de maatschappij en een optimale levenskwaliteit. Onze visie richt zich dan ook omhoog: naar een samenleving die duurzaam, warm en zorgzaam is, een samenleving waar de Stut, zijn cliënten en begeleiders, maar ook iedereen daarbuiten een betekenisvolle plek kan innemen.

Onze missie

Onze missie verwezenlijken doen wij door het aanbieden van mobiele thuisbegeleiding. Onze prioriteit is het opbouwen van een stabiele vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider. Wij vinden het belangrijk om krachtgericht te werken: zowel de sterktes van onze cliënten als van onze professionele, zelfstandige begeleiders bepalen onze zorgverlening.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen biedt de Stut een platform waar cliënt en begeleider elkaar kunnen vinden. Wij bieden de begeleider de ondersteuning die hij nodig heeft, zodat hij/zij zich zo met volle overgave kan storten op wat hem/haar echt passioneert: begeleiding van cliënten. Wij zijn ervan overtuigd dat het creëren van aangename, gunstige werkomstandigheden voor onze begeleiders hun werk enkel maar ten goede zal komen, en dat dit in het voordeel is van iedereen die met de Stut in contact komt: begeleider, cliënt of derde.

Dit zijn onze hoofdfuncties:
  • Onze zelfstandige begeleiders ondersteunen bij alle aspecten van hun dienstverlening
  • De levenskwaliteit van onze cliënten verhogen
  • Samenwerken met andere diensten
  • Doorverwijzen naar andere diensten
  • Via onze missie tonen hoe het mogelijk is om soepel en zorgzaam met elkaar te werken

Waarden

Respect

Iedere persoon heeft recht op erkenning. Integer omgaan met zijn/haar beperkingen en mogelijkheden is ons streefdoel.

Gelijkwaardigheid

Of je nu met ons in contact komt via onze dienstverlening, bij ons terechtkomt als begeleider of als derde, steeds gaan wij uit van gelijke waarden voor iedereen. 

Openheid

Openheid is ons kernwoord op elk vlak van onze dienstverlening: betreft het nu de cliënt en zijn/haar netwerk, de inhoud van de begeleiding of de communicatie binnen de Stut zelf: transparant en open werken wij met elkaar samen.  

Welbevinden

Cliënt, begeleider, medewerker of iemand anders: iedereen die met de Stut in contact komt willen wij een gevoel van vertrouwen en welbevinden schenken.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

De Stut
Wouwstraat 173
2640 Mortsel
ON: 0672.639.174
Telefoon
0468 22 10 56
E-mail
info@destut.be
Vind ons ook op